ทาวน์เฮาส์หลังเก่า เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาใหม่ได้หรือไม่?

หลังคาของทาวน์เฮาส์ที่เราอยู่อาศัยกันมานาน ย่อมเป็นธรรมดาที่วัสดุมุงหลังคาจะมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา ซึ่งนอกจากจะดูไม่สวยงามแล้ว ยังอาจเกิดปัญหารั่วซึมจนทำให้เจ้าของบ้านคิดอยากเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาใหม่ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาสำหรับบ้านทาวน์เฮาส์จะมีข้อควรคำนึงมากกว่าบ้านเดี่ยว อันดับแรกควรพิจารณาว่าโครงหลังคาทาวน์เฮาส์หลังที่เราอาศัยอยู่นั้น เชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกับทาวน์เฮาส์เพื่อนบ้านหลังถัดๆ ไปหรือไม่ หากโครงหลังคาแยกส่วนกันในแต่ละหลัง การเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาใหม่รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาให้อยู่ในสภาพดี ก็สามารถทำได้ตามต้องการ

 

แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร : ภาพ: ตัวอย่างหลังคาทาวน์เฮาส์ที่มีโครงหลังคาแยกกันกับเพื่อนบ้าน

                                                                 ภาพ: ตัวอย่างหลังคาทาวน์เฮาส์ที่มีโครงหลังคาแยกกันกับเพื่อนบ้าน

 

 ในทางกลับกัน หากโครงหลังคาเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านเป็นผืนเดียวกันตลอดแนว การเปลี่ยนวัสดุมุงอาจทำได้เฉพาะกรณีที่วัสดุมุงใหม่ “มีระยะแปและรอยต่อระหว่างแผ่นตรงกันกับของเดิม”  อย่างการใช้วัสดุมุงชุดใหม่โดยเลือกรุ่นเดิมเพื่อให้มีรูปลอนและขนาดเท่าเดิม” หรือใช้ “วัสดุอีกประเภทที่มีขนาดและรูปลอนเหมือนกับวัสดุมุงชุดเดิม” โดยมีน้ำหนักเท่ากันหรือเบากว่าของเดิม (ป้องกันปัญหาโครงสร้างรับน้ำหนักมากเกินไป)   ทั้งนี้ก่อนจะตัดสินใจลงมือเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญรวมถึงใช้บริการช่างผู้ชำนาญโดยเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยและช่วยลดปัญหาในการติดตั้ง

แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร : ภาพ: ตัวอย่างทาวน์เฮาส์ที่มีหลังคาเชื่อมกัน (ขอขอบคุณสถานที่: บ้านคุณสโรญา ธีรโชติมงคล)

                                                 ภาพ: ตัวอย่างทาวน์เฮาส์ที่มีหลังคาเชื่อมกัน (ขอขอบคุณสถานที่: บ้านคุณสโรญา ธีรโชติมงคล)

 

ในทางกลับกัน หากโครงหลังคาเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านเป็นผืนเดียวกันตลอดแนว การเปลี่ยนวัสดุมุงอาจทำได้เฉพาะกรณีที่วัสดุมุงใหม่ “มีระยะแปและรอยต่อระหว่างแผ่นตรงกันกับของเดิม”  อย่างการใช้วัสดุมุงชุดใหม่โดยเลือกรุ่นเดิมเพื่อให้มีรูปลอนและขนาดเท่าเดิม” หรือใช้ “วัสดุอีกประเภทที่มีขนาดและรูปลอนเหมือนกับวัสดุมุงชุดเดิม” โดยมีน้ำหนักเท่ากันหรือเบากว่าของเดิม (ป้องกันปัญหาโครงสร้างรับน้ำหนักมากเกินไป)   ทั้งนี้ก่อนจะตัดสินใจลงมือเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญรวมถึงใช้บริการช่างผู้ชำนาญโดยเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยและช่วยลดปัญหาในการติดตั้ง

แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร : ภาพ: ตัวอย่างกระเบื้องหลังคาคอนกรีตและเซรามิกที่มีรูปลอนเดียวกัน (กระเบื้องเซรามิกมีน้ำหนักเบากว่าจึงสามารถใช้มุงแทนกระเบื้องคอนกรีตได้ หากมีรูปลอนเหมือนกัน)

 ภาพ: ตัวอย่างกระเบื้องหลังคาคอนกรีตและเซรามิกที่มีรูปลอนเดียวกัน (กระเบื้องเซรามิกมีน้ำหนักเบากว่าจึงสามารถใช้มุงแทนกระเบื้องคอนกรีตได้ หากมีรูปลอนเหมือนกัน)

 

null
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก scgbuildingmaterials

Share this post