แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ คือ ปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งที่นิยมใช้แพร่หลายทั่วโลกในงานก่อสร้างปัจจุบัน เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตคอนกรีต ปูนมอร์ตาร์ และปูนสูตรพิเศษประเภทต่างๆ มีส่วนผสมหลัก [...]

แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร : ซิลิโคนและน้ำยาประสานท่อ ใช้กับรางน้ำฝนทุกชนิดได้หรือไม่?

ซิลิโคนและน้ำยาประสานท่อ ใช้กับรางน้ำฝนทุกชนิดได้หรือไม่?

เมื่อพูดถึงการซ่อมรางน้ำฝนรั่วหรือการเชื่อมต่อรางน้ำฝน เรามักนึกถึง “ซิลิโคน” และ [...]

แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร รับมือปัญหา หน้าต่างประตูรั่วซึม

รับมือปัญหา หน้าต่างประตูรั่วซึม

รับมือปัญหา หน้าต่างประตูรั่วซึม “ประตูหน้าต่าง อาจเป็นอีกช่องทางให้น้ำรั่วซึมผ่านทางรอยผุพัง หรือตามขอบยาแนววงกบที่เริ่มเสื่อม [...]

จุดเสี่ยงควรระวัง หลังคารั่วซึม

​ต้นตอปัญหาหลังคารั่วอาจมีได้หลายจุด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของหลังคาซึ่งเกิดการรั่วซึมได้ง่ายหากติดตั้งผิดวิธีหรือเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสม ดังนั้น เราจึงควรทำความเข้าใจถึงจุดเสี่ยงบริเวณรอยต่อหลังคาเอาไว้ [...]

แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร :ลดความร้อนให้ทาวน์เฮาส์และตึกแถวอย่างไร

ลดความร้อนให้ทาวน์เฮาส์และตึกแถวอย่างไร

“ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ และตึกแถวมีส่วนที่โดนความร้อนไม่มากนัก การลดความร้อนจึงเน้นเฉพาะบริเวณหลังคาที่รับความร้อนมากที่สุด และช่องเปิดที่แสงแดดผ่านเข้ามาได้โดยตรง” สำหรับทาวน์เฮาส์และตึกแถวจะมีความร้อนผ่านเข้ามาในบ้านจากทางหลังคาเป็นส่วนใหญ่ [...]

แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร : ใช้ปูนอุดแก้ทุกปัญหารั่วซึมได้ จริงหรือไม่? 01

ใช้ปูนอุดแก้ทุกปัญหารั่วซึมได้ จริงหรือไม่?

“ใช้ปูนอุดแก้ทุกปัญหารั่วซึมได้ จริงหรือไม่?” เมื่อพูดถึงปัญหารั่วซึมในบ้าน บางท่านอาจคิดว่าเมื่อหาจุดรั่วซึมจนเจอแล้วใช้ปูนอุดก็จะแก้ปัญหาได้ ซึ่งไม่ถูกต้องเสมอไป [...]