แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร พื้นดาดฟ้าปูกระเบื้องรั่วซึม แก้ไขอย่างไร?

พื้นดาดฟ้าปูกระเบื้องรั่วซึม แก้ไขอย่างไร?

  พื้นดาดฟ้าที่ปูกระเบื้องไว้ถือเป็นการตกแต่งด้วยวัสดุปูพื้นปิดผิว ไม่ใช่ระบบป้องกันการรั่วซึมแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อวัสดุยาแนวร่องกระเบื้องเริ่มเสื่อมสภาพจนน้ำแทรกซึมเข้าไปได้ น้ำจะขังอยู่ใต้พื้นกระเบื้องและซึมผ่านพื้นคอนกรีตจนหยดลงพื้นที่ใช้งานด้านล่างได้ และจะยิ่งไหลซึมอย่างรวดเร็วหากพื้นคอนกรีตมีรอยแตกร้าว

เราสามารถแบ่งวิธีแก้ปัญหาได้ 2 กรณี  กรณีแรกหากใต้ท้องพื้นคอนกรีตมีลักษณะเป็นเพียงรอยช้ำน้ำ โดยเนื้อคอนกรีตยังมีสภาพสมบูรณ์ ปราศจากรอยร้าวหรือรอยแตกกะเทาะใดๆ สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีง่ายๆ โดยเลาะวัสดุยาแนวของเดิมออกทั้งหมดและลงยาแนวใหม่ให้เรียบร้อย ส่วนอีกกรณีคือ ใต้ท้องพื้นมีรอยแตกร้าว จะต้องรื้อกระเบื้องบริเวณที่เกิดปัญหารั่วซึมออก และซ่อมแซมรอยร้าวที่ผิวพื้นคอนกรีตให้เรียบร้อย (โดยใช้ปูนสำหรับงานซ่อม) ก่อนจะปูกระเบื้องทับ จากนั้นเลาะวัสดุยาแนวรอยต่อกระเบื้องของเดิมออกแล้วลงยาแนวกระเบื้องใหม่ให้ทั่ว

แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร ภาพ: ตัวอย่างแสดงปัญหารั่วซึมจากพื้นดาดฟ้าปูกระเบื้อง

                                              ภาพ: ตัวอย่างแสดงปัญหารั่วซึมจากพื้นดาดฟ้าปูกระเบื้อง

ทั้งนี้ หากเจ้าของบ้านต้องการแก้ไขพร้อมป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมจากดาดฟ้าในระยะยาว แนะนำให้ติดตั้งระบบกันซึมบนพื้นดาดฟ้า ซึ่งจะต้องรื้อกระเบื้องทั้งหมดออกเพื่อติดตั้งระบบกันซึมก่อนจะปูกระเบื้องใหม่อีกครั้ง แต่หากดาดฟ้ามีพื้นที่ขนาดใหญ่ การรื้อกระเบื้องปูพื้นทั้งหมดอาจดูยุ่งยากเกินไป ก็สามารถเลือกวิธีที่ง่ายกว่าคือ ติดตั้งวัสดุกันซึมแบบแผ่นทับพื้นกระเบื้องของเดิมแทน เพื่อตัดขั้นตอนการยาแนวกระเบื้องใหม่เป็นประจำ (เพราะโดยทั่วไปจะต้องทำการยาแนวกระเบื้องใหม่ทุก 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและอายุการใช้งานของยาแนว) วิธีนี้นับว่าสะดวก เพียงแต่พื้นผิวกระเบื้องจะโดนวัสดุกันซึมปิดทับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงคือ กระเบื้องพื้นปูพื้นดังกล่าวจะต้องปูไว้ด้วยวิธีที่ถูกต้องได้มาตรฐาน และยังมีสภาพดี ไม่หลุดหรือแตกร้าว  หากมีจุดบกพร่องควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนจะติดตั้งวัสดุกันซึมทับ
แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร ภาพ: ตัวอย่างการทำระบบกันซึม (ชนิดทา) บนพื้นคอนกรีต

                                                                                           ภาพ: ตัวอย่างการทำระบบกันซึม (ชนิดทา) บนพื้นคอนกรีต

null
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก scgbuildingmaterials

Share this post