แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจรภาพ: ตัวอย่างพื้นทางเดินภายนอกที่ปรับให้เรียบได้ระดับ ปูด้วยวัสดุพื้นที่ช่วยลดแรงกระแทก ติดตั้งราวจับทรงตัวตลอดทางเดิน รวมถึงการเลือกใช้กระถางน้ำหนักเบาที่ช่วยให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย

ปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

การปรับปรุงพื้นที่ภายนอกบ้านบางส่วนสำหรับผู้สูงอายุ จะช่วยตอบโจทย์ให้พวกเขาสามารถทำกิจกรรมภายนอกบ้านได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นและมั่นใจว่าปลอดภัย

       บ้านที่เราอยู่อาศัยร่วมกับผู้สูงอายุ นอกจากการปรับปรุงภายในบ้านให้ตอบโจทย์การใช้งานแล้ว การจัดสภาพแวดล้อมและพื้นที่ภายนอกบ้านก็มีส่วนสำคัญสำหรับพวกเขาไม่แพ้กัน เพื่อช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีชีวิตชีวา โดยสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ ความปลอดภัย ใช้งานง่ายสะดวกสบาย ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านเพื่อผู้สูงอายุก็สามารถทำได้ไม่ยาก

ปรับทางเข้าบ้านให้เหมาะสม
หากทางเข้าบ้านเป็นพื้นต่างระดับควรปรับเป็นทางลาด หากเป็นบันไดควรปรับระยะลูกตั้งลูกนอนให้เหมาะสม (ขั้นบันไดควรมีความกว้างอย่างน้อยขั้นละ 30 ซม. ความสูงแต่ละขั้นไม่เกิน 15 ซม.) และกรณีมีพื้นที่เพียงพอแนะนำให้จัดสรรพื้นที่เพื่อเพิ่มทางลาดควบคู่กับการใช้บันได (ความลาดชันไม่เกิน 1:12 โดยส่วนที่ต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่มีสะดุด) รวมถึงติดตั้งราวจับทรงตัวเพิ่มเติมตลอดแนวทางเดิน ปรับเปลี่ยนไปใช้วัสดุพื้นที่มีพื้นผิวไม่ลื่น ให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้สะดวก

 

  ภาพ: ตัวอย่างทางเข้าบ้านที่มีทางลาดที่มีความลาดชันเหมาะสม และติดตั้งราวจับเพิ่มตลอดแนวให้ผู้สูงอายุเข้าออกได้สะดวก

 

เพิ่มแสงสว่างให้เหมาะสมต่อการมองเห็น
ควรติดตั้งโคมไฟเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในยามเย็นหรือยามกลางคืน โดยเลือกโคมที่ทนแดดและฝนได้ดี มีลักษณะโคมและสีของแสงไฟที่เหมาะสม ไม่แยงตา มีแสงสว่างเพียงพอ หลีกเลียงโคมทรงยื่นออกจากผนังที่อาจทำให้เกี่ยวชนได้ (หากจำเป็นต้องติดยื่นออกจากผนังควรเลือกติดตั้งในตำแหน่งที่อยู่สูงขึ้นไปเหนือศีรษะหรือทางสัญจร) หลีกเลี่ยงโคมเตี้ยที่ติดหรือปักกับพื้นดินที่อาจทำให้สะดุดได้ ควรเลือกใช้โคมทรงสูงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและติดตั้งในบริเวณที่ไม่กีดขวางทางเดิน โดยสายไฟที่เลือกใช้ควรเป็นแบบฝังดิน ไม่ควรเดินสายไฟตามทางเดินที่อาจทำให้สะดุดหกล้มได้

 

แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร ภาพ: ตัวอย่างการเลือกโคมไฟบริเวณทางเข้าบ้าน ที่มีลักษณะแสงไฟและรูปแบบโคมไฟที่เหมาะสม ติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่กีดขวางทางสัญจร

     ภาพ: ตัวอย่างการเลือกโคมไฟบริเวณทางเข้าบ้าน ที่มีลักษณะแสงไฟและรูปแบบโคมไฟที่เหมาะสม ติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่กีดขวางทางสัญจร

 

ปรับปรุงพื้นใหม่ให้เรียบได้ระดับ มีราวจับพยุงตัว และเพิ่มที่นั่งพักผ่อน
พื้นภายนอกบ้าน ทั้งพื้นทางเดินรอบบ้าน และพื้นที่สวนนอกบ้าน ควรปรับให้เรียบได้ระดับ (ปรับดินให้เรียบและตบอัดดินให้แน่นได้ระดับสม่ำเสมอกันทั้งผืน ไม่มีส่วนที่อาจทำให้สะดุดได้) โครงสร้างพื้นทางเดินควรมีความแข็งแรงมั่นคง และหากวัสดุปูพื้นเดิมลื่นควรเปลี่ยนมาปูด้วยวัสดุพื้นที่ไม่ลื่น ช่วยลดแรงกระแทก เช่น Soft Decking System ให้ผู้สูงอายุสามารถเดินได้อย่างมั่นคงและมั่นใจ เพิ่มการติดตั้งราวจับสำหรับการทรงตัวตามทางเดินเพิ่มเติม และจัดให้มีที่สำหรับนั่งพักผ่อนหรือพักเหนื่อยจากการทำกิจกรรมนอกบ้าน

จัดระเบียบพื้นที่ให้เรียบร้อย ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดิน ไม่มีของมีคม
ควรเก็บของให้เป็นระเบียบ ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดิน และเอาต้นไม้พุ่มเตี้ยในสวนที่อาจทำให้สะดุดได้ออกหรือย้ายไปปลูกบริเวณที่ไม่กีดขวางทางเดิน เช่น ริมรั้ว ปลูกชิดกำแพง เป็นต้น นอกจากนี้ควรปรับการจัดแต่งสวนหรือทางเดินด้วยของที่มีมุมมน ไม่มีเหลี่ยมคมหรือสิ่งของที่สามารถแตกได้ เพราะอาจเป็นอันตรายกับผู้สูงอายุ

เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวก 
เลือกอุปกรณ์การทำสวนที่มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก เช่น กระถางน้ำหนักเบา ให้ผู้สูงอายุสามารถสนุกกับกิจกรรมปลูกต้นไม้ได้อย่างสะดวกสบาย หรือเลือกสวนแนวตั้งที่ดูแลรักษาง่าย

 

แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจรภาพ: ตัวอย่างพื้นทางเดินภายนอกที่ปรับให้เรียบได้ระดับ ปูด้วยวัสดุพื้นที่ช่วยลดแรงกระแทก ติดตั้งราวจับทรงตัวตลอดทางเดิน รวมถึงการเลือกใช้กระถางน้ำหนักเบาที่ช่วยให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย

ภาพ: ตัวอย่างพื้นทางเดินภายนอกที่ปรับให้เรียบได้ระดับ ปูด้วยวัสดุพื้นที่ช่วยลดแรงกระแทก ติดตั้งราวจับทรงตัวตลอดทางเดิน รวมถึงการเลือกใช้กระถางน้ำหนักเบาที่ช่วยให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย

 

เปลี่ยนมาปลูกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ส่วนพันธุ์ไม้สามารถเลือกได้หลากหลาย ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ แต่หากมีปลูกไม้ผล ไม้ที่มีหนาม หรือไม้ที่มียาง ควรย้ายไปยังตำแหน่งที่อยู่ไกลจากพื้นที่สวนที่ผู้สูงอายุทำกิจกรรม

ถ้ามีบ่อน้ำหรือสระว่ายน้ำ ต้องติดตั้งราวกันตกเพิ่มเติม
การมีบ่อน้ำหรือสระว่ายน้ำในบ้าน อาจมีอันตรายต่อผู้สูงอายุขณะเดินภายนอกบ้านได้ จึงต้องติดตั้งอุปกรณ์ รั้ว หรือ ราวกันตกในบริเวณทางเดินหรือทางสัญจรที่อยู่ใกล้กับบ่อน้ำหรือสระว่ายน้ำ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุพลัดตกลงไปได้

ปรับปรุงรั้วให้เป็นแบบกึ่งทึบกึ่งโปร่ง
รั้ว เป็นส่วนที่ล้อมรอบพื้นที่บ้านของเรา สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย การใช้รั้วลักษณะทึบอย่างเดียวจะทำให้เรามีความเป็นส่วนตัวมากก็จริง แต่อาจสร้างความรู้สึกอึดอัดกับผู้อยู่อาศัย และอากาศไม่สามารถไหลเวียนถ่ายเทได้ดี (ในกรณีที่มีพื้นที่บริเวณบ้านมาก อาจจะไม่อึดอัดมากนัก) ส่วนการเลือกใช้รั้วโปร่งจะช่วยให้อากาศถายเทได้ดี มองเห็นภายนอกเต็มที่ และคนภายนอกก็สามารถองเห็นเราได้อย่างชัดเจนเช่นกัน ซึ่งมีข้อดีคือหากผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุหรือล้ม คนภายนอกก็สามารถมองเห็นและเรียกคนมาช่วยได้ แต่ผู้อยู่อาศัยก็อาจรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว รวมถึงขัดเขินหากต้องทำกิจกรรมอะไร เช่น การออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังเสี่ยงหากคนภายนอกบ้านที่เป็นคนไม่ดีจะมองเห็นการเคลื่อนไหวภายในบ้านทั้งหมด เช่น ตอนนี้มีคนอยู่บ้านหรือไม่ และอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้ สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วย จึงควรปรับปรุงรั้วให้เป็นแบบกึ่งทึบกึ่งโปร่ง โดยมีสัดส่วนของรั้วส่วนทึบมากกว่าส่วนโปร่งเพื่อความเป็นส่วนตัว (เช่น สัดส่วนทึบต่อโปร่งคือ 2 : 1 หรือ 3 : 1) กรณีที่รั้วเดิมเป็นรั้วโปร่ง สามารถปรับได้โดยการปลูกต้นไม้แนวรั้วเพื่อช่วยบังตาบางส่วนได้ กรณีที่รั้วเดิมเป็นรั้วทึบ อาจเปิดช่องบางส่วนเพื่อปรับให้มีส่วนโปร่งบ้าง เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมองผ่านส่วนโปร่งเห็นสภาพแวดล้อมภายนอก รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ลมสามารถไหลผ่านได้ดี และยังคงสามารถทำกิจกรรมที่ตัวเองต้องการได้อย่างเต็มที่ คงความเป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัย

 

แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร ภาพ: ตัวอย่างรั้วแบบกึ่งทึบกึ่งโปร่ง ที่มีสัดส่วนของรั้วส่วนทึบมากกว่ารั้วส่วนโปร่ง

ภาพ: ตัวอย่างรั้วแบบกึ่งทึบกึ่งโปร่ง ที่มีสัดส่วนของรั้วส่วนทึบมากกว่ารั้วส่วนโปร่ง

 

แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร ภาพ: ตัวอย่างรั้วแบบกึ่งทึบกึ่งโปร่ง ที่มีสัดส่วนของรั้วส่วนทึบมากกว่ารั้วส่วนโปร่ง-1

 

นอกเหนือจากการปรับปรุงพื้นที่ภายนอกบ้านเพื่อผู้สูงอายุแล้ว ปัจจุบันยังมีอุปกรณ์เทคโนโลยีฉุกเฉินที่ให้ผู้สูงอายุสามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนได้ ซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคน เพียงเท่านี้ ผู้สูงอายุก็จะสามารถใช้พื้นที่ภายนอกบ้านได้อย่างตอบโจทย์ สามารถสัมผัสบรรยากาศภายนอกอันสดชื่นและผ่อนคลายได้อย่างสบาย ปลอดภัย และมีความสุข

null
ขอขอบคุณข้อมูลจาก scgbuildingmaterials

Share this post