บล็อคแก้ว VALUE เพชรจันทรา ขนาด 3 นิ้ว

ยี่ห้อช้างแก้ว
พื้นผิวผิวลายนูน
ดีไซน์เรขาคณิต
สีขาว
Login to see prices
รหัสสินค้า: 1030261 หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: ,
  • รายละเอียด
  • Additional information

รายละเอียด

ข้อมูลการใช้งานทั่วไป

1.สำหรับพื้นที่ 1 ตร.ม.ใช้บล็อกแก้วในการก่อ 25 ก้อนและใช้อุปกรณ์จัดแนวก่อบล็อคแก้วจำนวน36 ชิ้น

ในกรณีก่อพื้นที่ติดต่อกันหลาย ตร.ม. ใช้อุปกรณ์จัดแนวก่อบล็อคแก้วประมาณ30ชิ้น /ตร.ม.

2.ในการก่อบล็อคแก้วให้ใช้ปูนซีเมนต์ อัตราส่วนฝสม 1 : 1 : 3 (ปูนซีเมนต์ : ปูนขาว : ทรายปานกลางหรือหยาบ )หรือใช้น้ำยาเคมีผสมปูนก่อหรือใช้ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูป

3.การยาแนวร่องระหว่างบล็อคแก้ว แนะนำให้ใช้ปูนยาแนวบล็อคแก้วโดยเฉพาะเท่านั้นเพื่อความสวยงาม คงทนและป้องการการรั่วซึม หรือใช้ยาแนวชนิดโพลียูรีเทน สำหรับงานภายนอกที่ต้องการความคงทนแข็งแรง และป้องกันการเกดการรั่วซึมอย่างมาก

4.พื้นที่ที่สามารถก่อได้สูงสุดไม่เกิน 4×4 เมตร หากต้องการก่อพื้นที่ใหญ่กว่านี้ กรุณาทำโดยผู้ชำนาญเท่านั้น

#จุดเด่นของบล็อคแก้วตราช้างแก้ว

ช้างแก้ว ใช้เทคโนโลยีการผลิตบล็อกแก้วอันทันสมัยจากประเทศ เยอรมันนี

เทคโนโลยีการผลิตที่บริษัทเลือกใช้ยังถูกออกแบบให้เหมาะสมต่อแนวคิด
“Reuse, Reduce & Recycle” กล่าวคือ

มีความยืดหยุ่นต่อการผลิตที่ยังช่วยให้ประหยัดพลังงานและวัตถุดิบในการผลิตจากการนำกลับมาใช้ใหม่

และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่กว่าร้อยละ

เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศ ได้แก่
ทรายแก้ว (Silica Sand) หินโดโลไมท์ (Dolomite)

และหินฟันม้า (Feldspar) เป็นต้น
จึงนับได้ว่าอุตสาหกรรมผลิตบล็อกแก้วนั้น นอกจากจะสร้างงานให้แก่คนใน
ประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรทางธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย

Additional information

ขนาด 19 x 19 x 80 cm