นโยบายการจัดส่งสินค้า

ระยะทาง ไม่เกิน 15 กิโลเมตร บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 1 วัน

ระยะทางเกินกว่า 15 กิโลเมตร บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 2 – 3 วัน

หมายเหตุ :      ระยะทางจัดส่งเกินกว่า 20 กิโลเมตร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งตามความเหมาะสม

   ในเวลาทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นโยบายการคิดค่าบริการจัดส่งสินค้า

1.) ระยะทางไม่เกิน 15 กม. เมือซื้อสินค้ามูลค้า 6,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี

2.) ไม่อยูในเงื่อนไขมูลค่าการซื้อ

2.1) ระยะทาง 1 – 10 กม. คิดค่าจัดส่ง 180 บาท

2.2) ระยะทาง 11 – 15 กม. คิดค่าจัดส่ง 250 บาท

  ระยะทางเกิน 15 กิโลเมตร คิด กิโลเมตรล่ะ 18 บาท

1.ยอดซื้อ 6,000 บาทขึ้นไป คิดตามระยะทางจริง

เช่น  ระยะทาง 17 กม. คิดค่าขนส่ง เท่ากับ 17×18 = 306 บาท

2. ยอดซื้อไม่ถึง 6,000 บาท คิดค่าขนส่ง 250 บาท + ระยะทางส่วนเกินจาก 15 กม.

เช่น ระยะทาง 17 กม. คิดค่าขนส่ง เท่ากับ 250+(2×18) = 286 บาท