จุดเสี่ยงควรระวัง หลังคารั่วซึม

​ต้นตอปัญหาหลังคารั่วอาจมีได้หลายจุด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของหลังคาซึ่งเกิดการรั่วซึมได้ง่ายหากติดตั้งผิดวิธีหรือเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสม ดังนั้น เราจึงควรทำความเข้าใจถึงจุดเสี่ยงบริเวณรอยต่อหลังคาเอาไว้ [...]

แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร : ใช้ปูนอุดแก้ทุกปัญหารั่วซึมได้ จริงหรือไม่? 01

ใช้ปูนอุดแก้ทุกปัญหารั่วซึมได้ จริงหรือไม่?

“ใช้ปูนอุดแก้ทุกปัญหารั่วซึมได้ จริงหรือไม่?” เมื่อพูดถึงปัญหารั่วซึมในบ้าน บางท่านอาจคิดว่าเมื่อหาจุดรั่วซึมจนเจอแล้วใช้ปูนอุดก็จะแก้ปัญหาได้ ซึ่งไม่ถูกต้องเสมอไป [...]