แม็กซ์โฮม ขอนแก่น (ถนนบายพาส) ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ครบวงจร : 2-Roomscene (1)

3 สาเหตุที่ทำให้ส้วมตันหรือกดชักโครกไม่ลง และวิธีการแก้ไขแบบตรงจุด

“หลายบ้านที่มีการติดตั้งสุขภัณฑ์อย่างถูกวิธี แต่ยังคงประสบปัญหาชักโครกกดไม่ลง ไม่มีแรงดูดชำระล้าง หรือมีความรู้สึกว่าส้วมตัน [...]